۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1398-03-11

نکات عکاسی تخصصی از کودکان -1

۱) فعالیتشان
روزهای خاطره انگیزی وجود خواهند داشت که پدرومادر ها می خواهند برایشان و بعدها برای فرزندشان ماندگار بماند .پیشنهاد گروه هنری هیمن است که اگر برایتان امکان پذیر است ، از یک لنز تله فوتو با قابلیت زوم کردن، استفاده کنید.شما می توانید پس زمینه را با انتخاب یک عمق میدان کم از فوکوس خارج کنید. برای ثبت حرکات سریع او، دوربین خود را در حالت ورزشی قرار بدهید و یک سری عکس از حرکات شیرین فرزندتان بگیرید.

2) معصومیتشان را به تصویر بکش
هنگامی فرزندتان در حال بازی ست یا زمانی که راجبه مسئله با شما صحبت می کند و به فکر فرو می رود بهترین زمان برای ثبت چهر معصومانه شان است. پیشنهاد گروه هنری هیمن برای تنظیمات دوربین این است که عمق میدان را کم انتخاب کنید تا فوکوس روی کودک باشد و فراموش نکنید که باید از سرعت شاتر را مناسب با آن استفاده کنید.

۳) بی ریا عکس بگیر
به جای اینکه ار کودکتان به خواهید ژست بگیرد ، از فعالیتهای روزمره ی او عکس بگیرید اگر نور محیط خانه کم است، می توانید از فلاش استفاده کنید تا هم نور کم را جبران کنید و هم حرکاتشان را بهتر ثبت کنید.
۴) در مراسم خاص عکس بگیرید
مراسمها و رویدادهای خاص در دوران کودکی بسیار رخ می دهد، اگر مراسمها در فضای باز یا طبیعت باشد مانند 13 به در و ... می توانید با استفاده مفید از موقعیت های ناب این مراسم های خاطره انگیز را برای کودکتان ثبت کنید.

۵)عکس گروهی بگیرید
روزهای خاص برای کودکانتان همیشه وجود دارد مانند روز اول مدرسه ، اولین جشن فارغ التحصیلی و ... بجای مجبور کردن کودک به ژست گرفتن می توانید با سایر دوستانشان یا بهترین دوستشان عکسهای دست جمعی زیبایی را از معصومیت و گاهی شیطنت های بامزه آنها ثبت کنید. گروه را دور هم جمع کنید ، میتوانید از فلاش برای تثبیت حرکات استفاده کنید