۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1398-03-11

عکاسی کودکان در گروه های مختلف سنی چگونه است؟ ، عکاسی کودک ، آتلیه عکاسی کودک ، عکاسی تخصصی کودک ، آتلیه کودک

عکاسی کودک از تخصصی ترین گرایش های عکاسی است که بسیاری به آن علاقه دارند و به صورت حرفه ای دنبال می کنند. عکاسی کودک یک عنوان کلی برای این گرایش از عکاسی است. عکاسی نوزاد، عکاسی بارداری، عکاسی کودک سه ماهه، عکاسی کودک شش ماهه، عکاسی کودک یکساله، عکاسی تولد و عکاسی کودک بالای یک سال همگی از زیرشاخه های تخصصی عکاسی کودک هستند که در مکانب با عنوان آتلیه کودک انجام می شود. آتلیه کودک به صورت تخصصی در زمینه عکاسی کودک فعالیت می کند. برای انجام امور مربوط به عکاسی کودک لازم است شرایط یک کودک را در تمامی گروه های سنی از نوزاد تا بالای یک سال در نظ بگیرید و با ویژگی های جسمی و روحی کودک در هر یک از این مقاطع سنی، آشنایی نسبی داشته باشید. مثلا مناسب ترین دمای محیط برای عکاسی از یک نوزاد را بدانید یا روش های مناسب برای برقراری ارتباط با کودکان آشنا باشید. همه این ها حلقه های زنجیری هستند که در کنار هم این امکان را فراهم می کنند تا فریم های ماندگاری از کودکان در آتلیه کودک خود و در فرایند عکاسی کودک ثبت کنید.