۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1397-10-12

فعالیت تخصصی آتلیه نوزاد در حوزه عکاسی نوزاد، عکاسی از نوزاد، آتلیه تخصصی نوزاد ، عکاسی تخصصی نوزاد

فعالیت تخصصی آتلیه نوزاد در حوزه عکاسی نوزاد
آتلیه نوزاد همانطور که از نام آن پیداست به صورت تخصصی در حوزه عکاسی نوزاد فعالیت می کند. حالت های خاصی که توسط عکاس نوزاد آتلیه نوزاد روی بدن نوزاد به وجود می آید و همچنین دکورهای جذابی که برای این سبک از عکاسی وجود دارد، عکاسی نوزاد در آتلیه نوزاد را برای پدران و مادران جذاب نموده است. آتلیه نوزاد در دل آتلیه کودک جای گرفته است. چراکه در فرایند عکاسی سریالی که برای کودکان انجام می شود، عکاسی نوزاد در مرحله دوم بعد از عکاسی بارداری از مادر نوزاد انجام می شود.