۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1397-10-08

عکاسی کودکان بالای یکسال در آتلیه کودک تخصصی هیمن ، آتلیه کودک ، آتلیه تخصصی کودک ، عکاسی کودک ، آتلیه کودک تهران

عکاسی کودکان بالای یکسال بخشی تخصصی در حوزه عکاسی کودک است که ما در آتلیه تخصصی کودک هیمن به آن مشغول هستیم. عکاسی کودک در آتلیه کودک هیمن میتواند هم در فضای آتلیه ای و استودیویی انجام شود و هم در فضای باز. عکاسی کودکان بالای یکسان نسبت به عکاسی نوزاد و عکاسی کودک زیر یکسال کمی ساده تر است. چراکه ارتباط گرفتن با کودکان در این بازه سنی آسان تر بوده و در این سن می توانیم ارتباط بهتر و موثر تری با کودکان جهت انجام امور عکاسی برقرار کنیم.