۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

دکورهای تولد
دکورهای تولد
ما به عکاسی صرفا به عنوان یک شغل نگاه نمیکنیم بلکه ثبت لحظات شیرین کودکان برای ما یک آرامش وصف ناپذیر است. در زمان عکاسی بزرگتری دغدغه ی ما محیا بودن محیطی آرام و شاد برای کودکان عزیز است. کودکان در نوع برخورد و رفتارشان بسیار متنوع و غیر قابل پیشبینی میباشند که این امر سختی و پیچیدگی کارمارا دوچندان خواهد کرد و تنها راه موفقیت در این امر تحمل بالا و حوصله فراوان میباشد.
ما خوشحالیم که در مجموعه آتلیه هیمن طیف گسترده های از سلایق را در بررسی سبک های مختلف از دکورهای تولد برای کودکان دختر و پسر عزیزمان مهیا نموده ایم.