۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

عکاسی شش ماهگی
از خوابیدن و خزیدن فرزندتان را تا اینجا تجربه کرده اید. حال زمان آن رسیده که کودک شما را در حالی که می تواند با کمک یا بدون کمک شما بنشیند با دست زدن و خنده های شیرینش شما را غرق در شادی و خوشحالی کند. زیبایی های این زمان به همین ویژگی ها ختم نمی شود. رنگ چشم ها و فرم موها، بازی با صورت و چهره چیزی است که ثبت آن را نباید از دست داد.