۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09121385063

عکاسی در فضای باز کودک
عکاسی در فضای باز کودک مناسب برای کودکان بالای یک سال است که می توانند به آسانی با محیط ارتباط برقرار کرده و روی پاهای خودشان می ایستند و با تسلط راه می روند.
ایستادن یا ژست گرفتن در عکس ها ممکن است برای کودکان بالای یکسال سخت باشد.بهترین و طبیعی ترین نوع عکاسی برای کودکان و ثبت حالت های رئال از حرکات و رفتارشان، عکاسی در فضای باز است.
برای کودکان زیر یکسال ممکن است به دلیل عدم توانایی و تسلط کافی در راه رفتن امکان عکاسی از کودک محدود و کمی خطرناک باشد.
عکاسی در فضای باز کودک معمولا در اولیل فصل بهار و اوایل فصل پاییز انجام می شود و زیبایی محیط در این فصل در عکس ها توصیف ناپذیر است.