۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

عکاسی در فضای باز کودک
عکاسی در فضای باز کودک مناسب برای کودکان بالای یک سال است که می توانند به آسانی با محیط ارتباط برقرار کرده و روی پاهای خودشان می ایستند و با تسلط راه می روند.
ایستادن یا ژست گرفتن در عکس ها ممکن است برای کودکان بالای یکسال سخت باشد.بهترین و طبیعی ترین نوع عکاسی برای کودکان و ثبت حالت های رئال از حرکات و رفتارشان، عکاسی در فضای باز است.
برای کودکان زیر یکسال ممکن است به دلیل عدم توانایی و تسلط کافی در راه رفتن امکان عکاسی از کودک محدود و کمی خطرناک باشد.
عکاسی در فضای باز کودک معمولا در اولیل فصل بهار و اوایل فصل پاییز انجام می شود و زیبایی محیط در این فصل در عکس ها توصیف ناپذیر است.