۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

عکاسه نه ماهگی
عکس نه ماهگی
بین هشت تا نه ماهگی شاهد رویش دندان های فرزندتان خواهید بود.خنده های عمیق و دندان هایی که جوانه زده اند. چهار دست و پا رفتن ها و حتی گرفتن اشیا و بالا رفتن از آن ها، این زمان را به یک زمان طلایی عکاسی از کودک زیر یک سال تبدیل کرده است.