۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1397-08-15

۲۱ هزار کودک در طرح پیشگیری از تنبلی چشم غربالگری شدند

در شش ماهه اول امسال بیش از ۲۱ هزار کودک سطح استان در طرح پیشگری از تنبلی چشم غربالگری شده که هزار و ۹۷۶ نفر از آنان مشکوک به بیماری های چشمی تشخیص داده شدند.

وی افزود: با بررسی های به عمل آمده و معاینات دقیق مشخص شد که ۹۹۰ نفر از این کودکان دچار عیوب انکساری بوده و ۱۸۱ نفر نیز دچار آمبلیوپی چشم هستند و ۸۰۵ کودک مشکوک به بیماری های چشمی دیگر نیز خوشبختانه مشکل خاصی نداشتند.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان از مرحله دوم طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان سه تا شش سال و کودکان پیش دبستانی در استان کردستان خبرداد و ادامه داد: در شش ماهه دوم نیز کودکانی که در مرحله اول مورد غربالگری قرار نگرفته اند، مورد معاینات چشم پزشکی قرار می گیرند.

قریشی در ادامه سخنان خود یادآور شد: کار غربالگری کودکان در مهدهای کودک، خانه های بهداشت و مراکز درمانی استان کردستان در حال حاضر در حال انجام است.

وی بیان کرد: انجام غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود در پایان این طرح در مجموع ۱۰۵ هزار کودک در سطح استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: سال گذشته نیز این طرح اجرا شد که طی آن ۸۷ هزار کودک در استان غربالگری شدند که در نهایت ۵۵۹ نفر تنبلی چشم و سه هزار و ۲۷۸ نفر نیز عیوب انکساری داشتند.