۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1397-08-15

همایش بین المللی ژنتیک پزشکی مادر و جنین

برگزارکننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
زمان برگزاری: 30 آبان الی 2 آذر 1397
مکان برگزاری: یزد