۲۲۵۰۰۷۴۶ (021)

09123154301

09121385063

  • 1397-08-15

برگزاری هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان در شهر شیراز

برگزاری هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان در شهر شیراز
برگزارکننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: 30 آبان الی 1 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 10 مهر 1397
مکان برگزاری: شیراز